Roční cyklus lesa

Jaro v lese, tak jako v celé přírodě, je časem proměn vyvolaných všeobecnou změnou klimatických podmínek. Nastává počátek vegetačního období.
Životní aktivity lesa dosahují v létě svého maxima. Stromy nabírají na objemu, kvetou, do širokého okolí se šíří jejich vůně a dozrávají jejich plody.
Stromy se na podzim ukládají do vegetačního klidu. U jehličnatých lesů není tato změna viditelná tak, jak je tomu u stromů listnatých, na kterých se s příchodem podzimu mění zbarvení listů, které poté odpadává.
S nastávající zimou se zpomalí až zastaví veškeré životní funkce přírody, nastává období vegetačního klidu. Do vegetačního klidu se ukládají i stromy, u kterých se zastavuje přírůst dřevní hmoty. Lesy sice odpočívají pod vysokou pokrývkou sněhu, ale na stromech dozrávají jejich semena.