Listnáče

Buk je naše původní stinná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající až 40 metrů výšky.
Klen je naše původní polostinná, pomalu rostoucí, opadavá listnatá dřevina, dorůstající výšky až 40 metrů.
Bříza bělokorá je naše původní světlomilná, mrazuvzdorná, rychle rostoucí, opadavá listnatá dřevina, která dorůstá až 30 metrů výšky. Dožívá se maximálně 150 let.
Bříza pýřitá je naše původní krátkověká, světlomilná, mrazuvzdorná, opadavá listnatá dřevina rašelinných luk a okrajů vrchovišť, která dorůstá až 20 metrů výšky a dožívá se 100 let.
Vrba jíva je naše původní rychle rostoucí, světlomilná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající výšky 10–12 metrů, s hustou košatou korunu a nepravidelným větvením.
Olše šedá je naše původní rychle rostoucí, světlomilná, opadavá listnatá dřevina, která obyčejně dosahuje 10 až 20 m výšky. Dožívá se stáří až 100 let. Zastoupení olší činí v našich lesích 2,1 %.
Jeřáb je naše původní světlomilná, mrazuvzdorná, rychle rostoucí, opadavá listnatá dřevina, dorůstající 10–15 metrů výšky.
Mléč je naše původní polostinná, mrazuvzdorná, pomalu rostoucí, opadavá listnatá dřevina, dorůstající výšky 25 až 30 metrů. Dosahuje věku 150 až 200, výjimečně až 400 let.
Topol osika je naše původní rychle rostoucí, světlomilná, opadavá listnatá dřevina s řídkou korunou, dorůstající výšky 25–30 m. Dožívá se až 150 let.
Olše lepkavá je naše původní rychle rostoucí, světlomilná a vláhomilná, opadavá listnatá dřevina, která obyčejně dosahuje 15 až 25 m výšky.
Jilm horský neboli jilm drsný je naše původní dlouhověká, polostinná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající od 10 až do 40 metrů výšky, která se dožívá až 500 let věku.
Dub letní je naše původní dlouhověká, pomalu rostoucí, výrazně světlomilná a teplomilná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající až 30 metrů výšky. Dožívá se až 400–500 let.
Dub letní je naše původní dlouhověká, pomalu rostoucí, světlo a teplomilná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající až 40 metrů výšky. Dožívá se a 400–500 let, ale existují i tisícileté exempláře.
Jasan je naše původní rychle rostoucí, světlomilná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající do výšky 30-40 metrů.
Habr je naše původní listnatá opadavá dřevina, dorůstající do výšky až 25 m. Na extrémních stanovištích má jen keřovitý vzrůst.
Lípa srdčitá je naše původní opadavá listnatá, často až 30 m vysoká dřevina.
Lípa velkolistá je naše původní dlouhověká opadavá listnatá, často až 25 m vysoká dřevina, která může za určitých podmínek vyrůst jako keř.
Líska je naše původní světlomilná, vlhkomilná a mrazuvzdorná opadavá listnatá dřevina keřovitého vzrůstu, dorůstající výšky 4-8 metrů. Dožívá se 60–80 let.
Hloh obecný je naše původní nenáročná trnitá opadavá listnatá dřevina. Je slunná až polostinná a mrazuvzdorná. Dorůstá až do výšky 8 metrů a dožívá se až pěti set let.
Bez černý je naše původní slunná i polostinná, klimaticky odolná, opadavá listnatá dřevina, rostoucí zpravidla jako statný keř nebo malý strom, dorůstající do výšky 3-7 metrů.

Ovocné stromy

Jabloň lesní je naše původní světlomilná listnatá opadavá dřevina. Jako strom s často šikmým kmenem a rozkladitou až košatou korunou dorůstá do výšky až 8 metrů.
Hrušeň planá (polnička) je naše původní poloslunná listnatá opadavá dřevina. Jako strom má kmen rovný, štíhlou korunu a dorůstá do výšky až 15 metrů.
Třešeň ptačí je naše původní světlomilná opadavá listnatá dřevina, dorůstající výšky 15 metrů.
Švestka domácí je listnatý opadavý keř nebo strom, dorůstající výšky až 10 m. Švestka ani slíva nejsou naše původní dřeviny.
Višeň obecná je naše původní světlomilná a teplomilná opadavá listnatá dřevina, dorůstající buď jako statný keř nebo jako strom do výšky 8 metrů.