Plavební kanály

 

Se vzrůstající poptávkou po dřevě stoupal zájem o nedotčené lesy horské Šumavy. Rozsáhlé šumavské hvozdy sice byly nevyčerpatelnou zásobárnou dřeva, ale mimo několika málo prastarých obchodních cest a pašeráckých stezek zde nebyly žádné cesty, kterými by se dalo dříví svážet povozy.

Postupnou kolonizací se sice cesty budovaly, ale doprava dřeva koňskými nebo volskými potahy z odlehlých koutů Šumavy byla nákladná a v konečném výsledku prodělečná.

Lidé sice od nepaměti využívali k dopravě dřeva vodní toky, ale plavení dřeva z horních částí Šumavy bylo z mnoha důvodů téměř nemožné. Buď byly divoké šumavské toky plné meandrů a obřích balvanů, a tudíž pro plávku dřeva nevhodné, anebo vody ze Šumavy odtékaly jinam, než bylo potřeba.  Mnoho plánů na jejich splavnění zůstalo bez realizace pro nedostatek finančního kapitálu.

Všechny potíže však dokázal překonat geniální schwarzenbergský knížecí inženýr Josef Rousenauer. 

Přesné datum narození Josefa Rosenauera není známo, a tak je za datum narození uváděn den jeho křtu konaný 26. února 1735.
Šumavské lesy v Rosenauerově době oplývaly obrovským bohatstvím dřeva, oproti tomu jeho zoufalým nedostatkem trpělo hlavní město mocnářství Vídeň.
Plány na plavení dřeva po Vydře, Křemelné a dále po Otavě byly dávného data. Svobodní sedláci ze Stodůlecké rychty a město Kašperské Hory sice dříví do Sušice plavili, ale pouze za vysoké vody z jarního tání sněhu.