Výborná znalost přírody, fyzická kondice a kvalitní nářadí jsou už po staletí pro každého dřevorubce nezbytností.
Při cestě dřeva od stromu až k nábytku či jinému výrobku je třeba širovných rukou a důmyslných strojů, nástrojů a zařízení, které se vyvíjely po staletí.
Dřevorubci z horských osad pracovali v lesích od pondělka do soboty. Vycházeli v pondělí za hluboké tmy a šli lesem ve kterém nevedly žádné cesty, žádné silnice.

Dřevařství Šumava

Interaktivní expozice dřeva na Modravě

V interaktivní expozici se můžete vlastníma rukama dotknout tajemství a moudrosti našich předků.

Zjistíte, že dřevo je i po skácení stromu stále „živé“ a umí se i měnit, což nám v některých případech dokáže pořádně zamotat hlavu.

To, co se na první pohled jeví jako záhada nebo velká věda vám jednoduše a srozumitelně ukážeme.

Pro děti i dospělé je v části návštěvnického centra připravena zážitková dílna. Zde si sami vyrobíte drobný upomínkový předmět, kterým můžete potěšit někoho blízkého nebo vám bude trvalou připomínkou jednoho příjemně stráveného dne na Modravě.

Součástí dílny je i malý dětský koutek kde se můžou vaše ratolesti krásně vyhrát.

 

Plavební kanály

Šumavské plavební kanály jsou zařazeny mezi národní kulturní památky České republiky. Svým provedením představují důkaz citlivosti lidských zásahů do původní šumavské krajiny.

Zřízení plavebních kanálů na přelomu 18 a 19. století bylo impulzem k další vlně osidlování do té doby málo zalidněných oblastí Šumavy.

Stavitelem Vchynicko-tetovského i Schwarzenberského plavebního kanálu byl zaměstnanec vrchnostenské správy schwarzenberského panství ing. Josef Rosenauer.