Jehličnany

Smrk je naše původní stále zelená rychle rostoucí jehličnatá dřevina, která dosahuje výšky až šedesáti metrů a dožívá se tří set až šesti set roků.
Jedle bělokorá je naše původní stálezelená stinná jehličnatá dřevina dorůstající až 60 metrů výšky.
Borovice je rod dlouhověkých světlomilných stálezelených jehličnatých stromů, případně keřů. Z původních druhů borovic se u nás vyskytují borovice lesní, blatka, rašelinná, kleč.
Tis je naše původní pomalu rostoucí, stálezelená, výrazně stínomilná, jehličnatá dřevina, rostoucí jako keř nebo více kmenný strom, dorůstající výšky 12–20 metrů.
Modřín je v oblasti Slezska naše původní světlomilná, opadavá jehličnatá dřevina, která dorůstá až 50 metrů výšky a dožívá se věku až pěti set let.
Jalovec je naše původní dlouhověká, stále zelená, jehličnatá, světlomilná a mrazuvzdorná keřovitá dřevina, vzácně se vyskytuje i jako 6 až 12 metrů vysoký vícekmenný strom.