Dřevorubecké nářadí

Dřevorubecká sekera je jedním z nejstarších dřevorubeckých nástrojů, který používají dřevorubci ke kácení a opracování dřeva.
Ruční dřevorubecká pila je jedním z hlavních dřevorubeckých nástrojů, který dřevorubci používali při kácení stromů a příčném přeřezávání kmenů.
Dřevorubecké klíny sloužily při kácení stromu k rozevření řezu a usměrnění pádu stromu, při zkracování kmene k zamezení svírání pily v řezu a ke štípání polen.
Loupáky kůry se používaly k odkorňování pokácených a odvětvených stromů.
Klučka bylo jednoduché ruční nářadí, založené na využití nerovnoramenné páky, které sloužilo k dobývání pařezů.
Číslovačka je nástroj, kterým se vyrážejí do čela kmene čísla. Cejchovačka neboli cejchovací kladívko je nástroj podobný malé sekerce sloužící k vyražení cejchu do dřeva.