Dřevařství

Nedávné archeologické nálezy v okolí Modravy potvrdily, že Šumava byla osídlována lidmi již v mladší době kamenné, tedy více jak 6000 let před Kristem.
Jednou z nejdůležitějších surovin lidské historie je dřevo. Doba kamenná, bronzová a železná se liší, jak už z názvů vyplývá, technologicky nejpokročilejším materiálem archeologických nálezů, ale nenahraditelnou surovinou bylo v každé době dřevo.