Centrum dřevařství v Neuschönau

V objektu je zřízena expozice zaměřená na les, jeho cyklus a proměny v průběhu historie a také vliv člověka na něj.

Na Centrum dřevařství navazuje nová naučná stezka dřevařství vedoucí centrem obce a po napojení na stávající Dřevařskou stezku dále pokračuje k hranici.