Naučná stezka dřevařství v Dlouhé Vsi

Naučná stezka dřevařství v Dlouhé Vsi navazuje tematicky na Dřevařskou stezku vedoucí do Dlouhé Vsi z bavorské obce Neuschönau.

Nová naučná stezka dřeva v Dlouhé Vsi vede od budovy muzea kolem bývalé továrny rodiny Schellů (stále zde probíhá dřevozpracující výroba), dále podél vodního kanálu, který nechal vybudovat K. Schell pro pohon jedné z prvních vodních turbín (dodnes funkční).

Asi po kilometru se cesta stočí podél řeky Otavy k vodnímu dílu – jez. V tomto úseku může návštěvník vidět, jak složité úseky museli voraři s vory překonávat.

Stezka se poté vrací podél řeky zpět do vsi k muzeu.

Jedná se o okruh v délce cca 4,5 km po rovinatém terénu.