Vaziště vorů

Vory byly svazovány na vazištích. Jednalo se o upravenou část vyššího břehu vodního toku nahoře vodorovného, který se náhlým zlomem svažoval do vody. Příjezdové cesty k vazišti byly směřovány tak, aby vozy s kmeny přijížděly k řece bokem, aby byly kmeny z vozů svalovány na podvaly rovnoběžně s řekou. Na vazišti se kmeny třídily podle délky a středového průměru do deseti tříd. Třídění bylo důležité pro stanovení ceny plaveného dřeva. Jednotlivé vory byly spojovány do pramene, který dosahoval délky až 140 metrů.