Jasan ztepilý

Jasan je naše původní rychle rostoucí, světlomilná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající do výšky 30-40 metrů. Často vytváří vidličnaté koruny. V mládí (cca do 15 let) vyžaduje zástin. Za nepříznivých podmínek může vyrůst i jako keř. V porostech se průměrně dožívá 100 let, mimořádně až 250 let. V České republice patří jasan mezi nejvýznamnější listnaté dřeviny – v současné době se podílí na skladbě lesa 1,4 % a je spolu s javorem osmou nejčetnější lesní dřevinou.

Kmen je dlouhý, přímý a válcovitý, kůra je v mládí hladká, zelenošedá, později se vytváří šedohnědá nebo tmavošedá rozpukaná borka.

Kořenový systém je panohový, bohatě větvený, díky kterému je strom dobře ukotven v zemi.

Kvete v dubnu před olistěním. Květy mohou být jednopohlavné nebo oboupohlavné, na téže rostlině nebo na oddělených rostlinách.

Solitérní stromy plodí od 20.roku, v porostu od 30-40 let. Plody jasanu jsou úzce podlouhlé křídlaté nažky, rostoucí na dlouhých převislých stopkách. Nažky zrají na podzim a jsou na větvích přítomny přes zimu.

Dřevo jasanu má širokou světle žlutou běl a šedohnědé jádro. Cévy jarního dřeva jsou výrazné a na podélných řezech tvoří dobře viditelné rýhy (póry). Dřeňové paprsky jsou okem téměř neviditelné.

Využití

Jasanové dřevo je jedno z našich nejvíce ceněných. Jasan rychle roste, ale přitom je jeho dřevo velice kvalitní, pevné, neobyčejně pružné, ohebné a houževnaté, málo praská, těžce, ale rovně se štípe. Používá se na výrobu nábytku, dýh, parket, baseballových pálek, vesel, tělocvičného nářadí, hudebních nástrojů a v leteckém průmyslu. Ve vlhku je málo, na suchu dost trvanlivé. Je rovněž velmi výhřevné.

Jako odolné a pružné dřevo se jasan používal k výrobě luků a šípů. Dříve se jasanové dřevo využívalo na výrobu hospodářského nářadí, jako jsou hrabě, hřebíky do věšáků, držadla, topůrka, tyče, trakaře. Z jasanového dřeva se dříve vyráběly například kočáry, karoserie prvních automobilů, lyže a saně.