Dub letní

Dub letní je naše původní dlouhověká, pomalu rostoucí, světlo a teplomilná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající až 40 metrů výšky. Dožívá se a 400–500 let, ale existují i tisícileté exempláře. Původně byl dub zastoupen v našich lesích z 19 procent, v současnosti z pouhých 6 procent. Netvoří čisté dubové porosty, ale vyskytuje se ve směsi s jasanem, jilmem a javorem babykou. Je odolný vůči znečištěnému životnímu prostředí.

Kmen je často již nad zemí rozvětven. Kůra je v mládí červenohnědá, hladká, později tmavošedá, hrubě podélně rozpukaná.

Kořenový systém má kůlový s mohutně vyvinutým silným kůlovým kořenem. Později vytváří mohutnou, hluboko sahající soustavu kosterních horizontálních a vedlejších vertikálních kořenů; díky tomu plní v lesních porostech důležitou zpevňovací úlohu

Solitérní strom začíná plodit ve 30-40 letech, v porostu v 50-70 letech, semenné roky se opakují po 3-5 letech. Kvete v květnu současně s rozvíjením listů. Dub je jednodomá rostlina – květy rostou odděleně na téže rostlině. Plodem jsou soudečkovité nažky – žaludy, které dozrávají v září až říjnu.

Dřevo dubu má poměrně úzkou, světlehnědou běl a široké, stejnoměrně hnědě zbarvené jádro. Na středovém a tečném řezu se objevují výrazná „zrcátka“ (přeříznuté dřeňové paprsky).

Využití

Dřevo dubu je nejtrvanlivější ze všech evropských dřevin, ale běl snadno podléhá zkáze, proto se ze dřeva ihned odstraňuje. Pokud dřevo umístíme pod vodu – díky reakci se železem zčerná. Po nějaké době dřevo pod vodou ztvrdne, takzvaně zkamení, proto se výborně hodí na různé vodní stavby – lávky, mosty, mlýnská zařízeni, žlaby, splavy, stavidla, vodní kola a sudy. Díky své vysoké hustotě a houževnatosti se dubové dřevo používalo ve strojnictví na výrobu dřevěných částí strojů, hřídelí, rámů parních pil a na stoupy. Koláři používali dub na náboje kol, špice i loukotě, bednáři na vinné sudy. Dobře se hodil i na výrobu šindele. Pražené žaludy se v minulosti používaly jako náhražka kávy. Dubové dřevo má však vysoký obsah tříslovin. Nevýhodou pak byla skutečnost, že třísloviny obsažené v dubovém dřevě dávaly vodě nepříjemnou chuť, pokud bylo toto dřevo použito na výrobu rour vodovodů.

Pro výraznou strukturu a texturu se dub využívá k výrobě krájených dýh, v nábytkářství, truhlářství a v řezbářství. Dobře se lepí a moří. Dubové dřevo dlouho doutná, proto bylo výborným palivem do krbů. Dřevěné uhlí vyrobené z dubu bylo velmi kvalitní.