Jilm horský (drsný)

Jilm horský neboli jilm drsný je naše původní dlouhověká, polostinná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající od 10 až do 40 metrů výšky, která se dožívá až 500 let věku. Jilm snáší zejména v mládí silný zástin, v dospělém věku požadavky na světlo stoupají. V současné době je jeho výskyt značně omezen jak ztrátou přirozeného stanoviště, tak rozšířením nebezpečné choroby – grafiózy jilmů. Přirozené zastoupení činilo 0,3%, dnes plošné zastoupení jilmu kleslo pod 0,1%.

Kmen je více nebo méně rovný, s dobrou pařezovou výmladností. Kůra je zpočátku hladká, šedohnědá, později vytváří úzké podlouhlé lišty takřka černé barvy.

Kořenový systém se silně přizpůsobuje hloubce půdy, obvykle jde o kořenový systém panohový.

Kvete v březnu až květnu ještě před rašením listů. Drobné květy ve svazečcích jsou téměř přisedlé. Plodem je jednosemenná nažka. Plné dospělosti dosahuje obvykle mezi 30. a 40. rokem života.

Jilmy mají všeobecně velmi kvalitní dřevo, kruhovitě pórovité, se širokým načervenalým nebo nahnědlým jádrem.

Využití

Dřevo jilmu je pevné, hrubovlákné, těžké, tvrdé, houževnaté a značně trvanlivé, odolné proti rozštípnutí. Je to způsobeno propletením vláken dřeva, což se vizuálně projevuje vlnovkovou texturou v letním dřevě. Jilm je též známý svojí odolností proti hnilobě při styku s vodou a dobrou pružností i odolností proti oděru. Tyto vlastnosti ho v minulosti předurčovaly k výjimečnému použití.

Nejstarší záznamy se o jilmu zmiňuji jako materiálu na oblouky luků. Další pradávné použití jilmu bylo na náboje dřevěných kol. Byla to právě odolnost proti rozštípnutí při velkém namáhání, která ho předurčila k tomuto využití, neboť pevnost středu kola je pro kvalitu kola nejdůležitější. Houževnatost jilmových prken předurčila jeho použití k výrobě kočárů, trakařů, podlah, schodů i sedadel židlí. Díky odolnosti proti hnilobě při styku s vodou se jilm používal na výrobu vodních kol, koryt a lodí. V 17. a 18. století se na britských ostrovech široce uplatňoval při výrobě vodovodního potrubí. Používal se na stavby vagónů, hospodářského nářadí a pažeb pušek. Dnes se využívá především při výrobě dýh a v nábytkářském průmyslu.

Zvláštní použití jilmu bylo při rozdělávání ohně třením dřívka. Odolnost jilmu proti oděru ho předurčovala pro tuto techniku.