Modřín opadavý

Modřín je v oblasti Slezska naše původní světlomilná, opadavá jehličnatá dřevina, která dorůstá až 50 metrů výšky a dožívá se věku až pěti set let. V italských Alpách byl v roce 1930 u Bolzana vyvrácen vichřicí modřín o stáří 2150 let. V mládí je rychle rostoucí, v šedesáti letech se jeho růst zpomaluje, po stém roce zcela zastavuje.

Kmen je přímý, někdy šavlovitě prohnutý, s vysoko nasazenou, kuželovitou korunou. Kůru tvoří hrubá, rozpraskaná, šedavá borka.

Má srdčitou kořenovou soustavu. Kořen je zpočátku kůlový, později se hlavní kořen bohatě větví a tvoří tlusté boční kořeny, které se větví na všechny strany. Strom je dobře ukotven v půdě, nepodléhá vývratům, a proto je považován za důležitou zpevňovací dřevinu.

Modřín kvete v dubnu až květnu, přibližně měsíc před rašením jehlic. Semenné roky se v normálních podmínkách opakují po 3-5 letech, ve vysokých polohách po 6-10 letech. Solitérní modřín začíná plodit v 15–20 letech, v lesním porostu začíná plodit v 50–70 letech. Válcovité šišky jsou světle hnědé, vyčnívající semenné šupiny mají zvlněný okraj. Semena dozrávají v říjnu, sběr šišek začíná v prosinci.

V ČR se modřín přirozeně vyskytuje pravděpodobně pouze v podhůří Hrubého Jeseníku. Jeho současné zastoupení činí v lesích 3,7 procenta. V současné době je v lesích hojně vysazován jako příměs nebo je podporován jako vtroušená dřevina.

Modřínové dřevo má úzkou nažloutlou běl a výrazné červenohnědé jádro.

Využití

Modřínové dřevo je velmi pružné a pevné, dobře se štípe. Je nejtrvanlivější z jehličnanů na vzduchu i ve vodě, kde rychle tvrdne. Hoři s praskotem. Je velmi odolné proti kyselinám. Pro svoji odolnost vůči kyselinám se používalo na nádoby na chemická rozpouštědla. Díky schopnosti tepelně izolovat konkuroval kovovým nebo umělohmotným nádobám pro skladování temperovaných kapalin. Používá se k výrobě nábytku, obkladům stěn, výrobě šindelů či jako stavební dříví. Dříve se z něj též vyráběly bedny a kola. Vysoce ceněna je i pryskyřice modřínu, nazývaná benátský terpentýn. Toho se užívá především k léčení kožních nemocí.