Jeřáb ptačí pravý

Jeřáb je naše původní světlomilná, mrazuvzdorná, rychle rostoucí, opadavá listnatá dřevina, dorůstající 10–15 metrů výšky. Růst jeřábu je zpočátku rychlý, po dvacátém roce života zpomaluje, v 60 letech se zcela zastavuje. Dožívá se 100–150 let. Je velice odolný vůči imisím.

Kmen jeřábu bývá štíhlý a rovný, větve má poměrně slabé a s kmenem svírají ostrý úhel. Kůra je světle šedá nebo šedohnědá a hladká, ve stáří může být lehce brázditá a černá, v drsnějších klimatických podmínkách je borka často hrubější.

Kořenový systém jeřábu je kůlový, kořeny sahají relativně daleko od báze kmenu, proto strom dostatečně upevňují v zemi.

Kvete v květnu až červenci. Květy jsou bílé s nápadnými tyčinkami, vyrůstají ve složeném květenství.

Plodnost jeřábu začíná kolem 10. až 15. roku, poté plodí strom každý rok, výjimku tvoří stromy ve vyšších polohách nebo méně příznivých podmínkách. Plodem jsou oranžově červené malvice (jeřabiny). Plody dozrávají koncem října, i po dozrání setrvávají na stromě. Obsažená semena mají háčky, kterými zůstávají i pár dní zavěšená v trávicím traktu ptáků, důvodem je šíření těchto semen po okolí.

Běl jeřábu je slabě načervenalý, jádro je světle hnědé, na podélných řezech lesklé.

Využití

Dřevo je středně těžké, středně tvrdé, ohebné a pružné, ale špatně štípatelné. Dobře se suší bez rizika vzniku trhlin. Truhláři, koláři, soustružníci, kartáčníci, řezbáři a příslušníci jiných, dnes již zaniklých řemesel oceňovali kvalitu jeřábového dřeva. Vyrábělo se z něj všechno možné – válce mandlů, tkalcovské člunky, šrouby, lisy na víno, sudy, soudky, lžíce, talíře, topůrka, hoblíky, násady k oštěpům, dýhy, hudební nástroje a parkety. Dřevo je také použitelné na výrobu buničiny a papíru, dřevotřískových i dřevovláknitých desek. Kůra je velmi bohatá na barviva, obsahuje ho více než dub a jiné listnáče, a proto se využívala k barvířským účelům. Kůra má dokonce podobný obsah tříslovin, a tak se dá využít i na činění kůží.

Dřevo jeřábu se dnes již nevyužívá tolik jako v minulosti, kdy si ho řemeslníci velice cenili a využívali jej pro většinu svých výrobků. Dřevo se používá na dýhy, násady nebo hudební nástroje.