Olše šedá

Olše šedá je naše původní rychle rostoucí, světlomilná, opadavá listnatá dřevina, která obyčejně dosahuje 10 až 20 m výšky. Dožívá se stáří až 100 let. Zastoupení olší činí v našich lesích 2,1 %.

Olše má přímý štíhlý kmen s kuželovitou korunou a pravidelným větvením, s dobrou pařezovou výmladností. Kůra je i ve stáří hladká, u mladých stromů tmavošedá, na starších olších matně šedá s nezřetelnými četnými svislými lenticelami – drobnými bradavičnatými útvary na povrchu.

Kořenový systém je přizpůsobivý k hloubce půdy, bohatý, povrchový, který zpevňuje svahy a břehy bystřin, sutě a svažité půdy.

Olše je jednodomá dřevina rozkvétající v únoru až dubnu. Samčí jehnědy na konci větévek jsou až 9 cm dlouhé a převislé, samičí jsou přisedlé a po opylení dřevnatí. Olše šedá je makrofanerofyt, tedy dřevinou, která má obnovovací pupeny více než 30 cm nad zemí a má je chráněné proti mrazu.

Plodí již velmi brzy, někdy i v 6 letech. Zralé šištice jsou tmavohnědé, přisedlé, obsahují množství rezavě hnědých nažek s širokým blanitým křídlem, které vypadávají počátkem zimy.

Dřevo olše je na čerstvém řezu sytě oranžové, bez výrazných letokruhů a barevně odlišeného jádra.

Využití

Dřevo je málo trvanlivé, velmi lehké, měkké, málo pružné, křehké, snadno se štípe a dobře se obrábí. Dřevo ve vodě zčerná a ztvrdne. Na suchu je snadno napadané červotočem. Olšové dřevo se používalo k výrobě dřeváků, které se pro zvýšení trvanlivosti impregnovaly kouřem. Dále olšové dřevo nacházelo uplatnění při výrobě beden pro uchování přístrojů, doutníkových krabic, dýmkových hlaviček, intarzií, knoflíků, kopyt na obuv, modelů pro slévárenské formy. Využívalo se i jako palivo pro cihelny a udírny. Vyrábí se z něj kvalitní dřevěné uhlí, používané na výrobu střelného prachu. Protože olše snadno tvoří výmladky, malé olšové plantáže se zakládaly hned vedle těchto manufaktur. Kůra se používala na výrobu třísla k barvení kůží. Díky tomu, že při hoření intenzivně žhne, staří Keltové ho používali na výrobu svých skvělých železných zbraní.

V současné době je olšové dřevo využíváno k výrobě dýh, nábytku a v řezbářství. Dobře přijímá lepidlo, velmi snadno se barví, je používáno k imitaci cizích dřev.