Vrba jíva

Vrba jíva je naše původní rychle rostoucí, světlomilná, opadavá listnatá dřevina, dorůstající výšky 10–12 metrů, s hustou košatou korunu a nepravidelným větvením. V nepříznivých podmínkách roste pouze jako keř. Dožívá se 40–60 let. Na rozdíl od ostatních vrb roste na sušších stanovištích.

Kmen krátký a zprohýbaný se brzy nad zemí větví. Kůra je v mládí hladká, později podélně rozbrázděná, borka světle až tmavě šedá.

Kořenový systém je mohutný, mělkokořenný.

Vrba jíva je fanerofyt kvetoucí v březnu a dubnu, ještě před rozvinutím listů. Vrba je dvoudomá rostlina, samčí jehnědy jsou vejčité až oválné se žlutými nebo načervenalými prašníky, samičí jehnědy jsou spíše nazelenalé, oválné, pestík chlupatý, dlouze stopkatý, čnělka velmi krátká.

Plodí ve věku 3-4 let. Semeno je drobné, hnědé, s dlouhým žlutobílým chmýřím a dozrává v květnu.

Vrbové dřevo je s jádrem, ale bělové dřevo se od jádrového téměř neliší. Je mírně nažloutlé až nahnědlé, jádro mívá načervenalý nádech.

Využití

Dřevo jívy je měkké, ohebné, pružné a snadno se štípe. Je však málo trvanlivé a snadno podléhá hnilobě jádra. Dřevo jívy nacházelo uplatnění v bednářství, dále při výrobě dřeváků, dřevěného drátu, dřevěných uhlů pro malířství, košíků, kriketových holí, kulatých krabic, rýsovacích prken, řešetových lubů, zápalek. Vrbové dřevo užívali řezbáři. Vzhledem k vysokému obsahu taninu bývala v minulosti využívána k vyčinění zvířecích kožešin. Kůra byla kdysi používána i jako černé barvivo k barvení vlny a plátna. Štípané pruty zvané loubky se používaly jako obruče pro dřevěné nádoby.

Vzhledem k časné době kvetení je vrba jíva významnou medonosnou rostlinou

Letorosty jívy s mladými jehnědami (tzv. kočičkami) se dle křesťanské tradice světí během tzv. Květné neděle (7 dní před Božím hodem velikonočním) na památku Kristova návratu do Jeruzaléma, kdy mu lidé na cestu házeli ratolesti stromů. V této souvislosti se tradovaly pověry, že kdo spolkne 1 až 3 posvěcené jehnědy, toho nebude bolet v krku po celý rok nebo nebudou bolet oči toho, kdo si je přetře svěcenými kočičkami.