Bříza bělokorá

Bříza bělokorá je naše původní světlomilná, mrazuvzdorná, rychle rostoucí, opadavá listnatá dřevina, která dorůstá až 30 metrů výšky. Dožívá se maximálně 150 let. Bříza se přizpůsobuje podmínkám stanoviště čili místa, kde roste. V optimálních podmínkách vyrůstá jako statný strom v nížinách, v nepříznivých jako zakrslý stromek. Přirozené zastoupení břízy v našich lesích činilo 0,8 procenta, současné zastoupení činí 3 procenta.

Kmen břízy je přímý, kůra je v mládí hladká, žlutavě hnědá, ve stáří je borka nepravidelně rozpukaná, bílá až šedavě bílá.

Břízy vytvářejí mohutný povrchový kořenový systém s hlavními kořeny běžícími těsně pod povrchem a rozprostírajícími se ve více než dvojnásobné vzdálenosti od kmene, než je poloměr koruny.

Plodit začíná bříza ve stáří 10 až 15 let. Jde o jednodomou dřevinu (samčí a samičí květy rostou odděleně na téže rostlině), která kvete v dubnu až květnu. Samčí jehnědy měří 30–60 mm, jsou žluté, převislé. Samičí v květu měří jen asi 20 mm, jsou zelené, vzpřímené nebo převislé.

Bříza má dřevo bez barevně odlišeného jádra. Vyzrálé dřevo je šedožluté až narůžovělé a matně lesklé. Póry jsou málo zřetelné, dřeňové paprsky četné, méně výrazné.

Využití

Bříza je velmi ohebná, pevná a houževnatá v kroucení, proto ji kolaři používali na výrobu loukotí, kolo bylo často vyrobeno z jediné březové loukotě. Díky své odolnosti se bříza používala na součástky namáhané na tření, jako byly třecí spojky, řemenice nebo oje na žebřinách.

Dřevo břízy se používalo k jednoduchým řezbářským pracím – na bednářské sudy pro suché zboží, cívky, kořenice na dýmkové hlavičky, obuvnická kopyta, kolíčky tzv. floky, na kostry chomoutů a výrobu pažby ručnic. Saze neboli kopt se přidávaly do tiskařské černě. Z březového dřeva se vyrábějí louče.

Značnou zásluhu na využití břízy má od 80. let švédská nábytkářská obchodní firma IKEA, která přišla jako jedna z prvních na trh s dýhovaným, překližkovým a také masivním březovým nábytkem. Dobře se obrábí soustružením a řezbou.

Bříza hoří jasným plamenem i syrová, a to díky botulinu – práškovité sloučenině nacházející se zejména v kůře. Bříza je symbolem čistoty, světla a nového počátku. Je typickým stromem pro stavění májky. Košťaty z břízy se jako symboly čistoty zametala posvátná místa.