Josef Rosenauer

Přesné datum narození Josefa Rosenauera není známo, a tak je za datum narození uváděn den jeho křtu konaný 26. února 1735. Není známo ani jméno jeho otce. V křestním listě byli sice uvedeni jako rodiče Ursula Traxler a Anton Rosenauer, ten však otcovství důrazně popíral. To v budoucnu způsobovalo mladému Rosenauerovi nemalé problémy, protože nemanželský původ byl v těch dobách nelegitimní. Od dětství vykazoval veliké vlohy pro malířství a později v učení pro lesnické povolání a pro práci geometra. Roku 1758 požádal o jmenování lesním adjunktem, ale jeho žádosti nebylo kvůli jeho nemanželskému původu vyhověno. Na žádost knížete Schwarzenberga zbavila Josefa nemanželské poskvrny dne 20. listopadu 1758 císařovna Marie Terezie. Rosenauer nastoupil roku 1759 jako lesní adjunkt do schwarzenberského lesního úřadu v Českém Krumlově. Roku 1760 ho vyslal kníže Schwarzenberg na svoje náklady ke studiu matematiky a fyziky do c.k. vídeňské inženýrské akademie ve vídeňské městské části Laimgrube. Akademii absolvoval v roce 1770 s výtečným prospěchem a po návratu do Krumlova byl 21. listopadu 1771 jmenován knížecím inženýrem. Roku 1779 byl jmenován místopřísežným zeměměřičem Království českého. V roce 1791 byl jmenován ředitelem schwarzenberské vodní dopravy.

Poprvé se Rosenauer oženil v roce 1772 s třiadvacetiletou Antonií Břeskou, dcerou krumlovského senátora, čímž se stal svobodným měšťanem krumlovským. Z pětiletého manželství vzešly čtyři děti, z nichž se dospělého věku dožil pouze syn Josef. Manželka Antonie zemřela roku 1777 při porodu posledního dítěte. Podruhé se Rosenauer oženil rok poté s Elisabeth Neumann, dcerou osobního kuchaře knížete Schwarzenberga. Z tohoto manželství vzešlo 11 dětí, z nichž dětský věk přežili dva synové a pět dcer. Josef Rosenauer zemřel 10. března 1804 ve svém domě v Českém Krumlově po neúspěšné operaci močových cest. Josefu Rosenauerovi bylo přiznáno čestné pražské a vídeňské občanství.