Jedle bělokorá

Jedle bělokorá je naše původní stálezelená stinná jehličnatá dřevina dorůstající až 60 metrů výšky. V mládí je nejpomaleji rostoucí hospodářskou dřevinou. Dožívá se až šesti set roků. Koruna zpočátku kuželovitá, později válcovitá, ve stáří vytváří tzv. „čapí hnízdo“. V současné době činí její zastoupení v našich lesích namísto přirozených 18 procent pouhých 0,9 procenta.

Kmen jedle je přímý, průběžný, plnodřevný, skoro válcovitý. Kůra je hladká, později šupinatá bělošedá, při dospívání se začíná vytvářet podélně rozpukaná borka.

Kořenový systém je kůlový až srdcovitý s hluboko sahajícími upevňovacími kořeny (panohy) s bočnými kořeny.

Jedle kvete v dubnu až červnu, zelenožluté samčí šištice jsou ve střední části koruny. Samičí šištice jsou zelenožluté až červené, umístěné na konci loňských výhonů ve vrcholu koruny.

Solitérní jedle začíná plodit ve 30 letech, v lesním porostu v 60–70 letech. Šišky jsou vzpřímené, válcovité, až 25 cm dlouhé, rozpadavé. Zralé jsou v září, kdy je i doba sběru šišek, protože ty se po dozrání začnou rozpadat.

Spolu s bukem lesním a smrkem ztepilým tvoří tzv. hercynskou směs. Směs buku s jedlí bývala nejobvyklejší skladbou přirozených porostů našich středních a horských poloh, výše to byla směs smrku a jedle. V posledních 200 letech chřadne a ustupuje. Její odumírání je spojováno především s činností člověka, hmyzím kalamitám, houbovým chorobám, globálním změnám klimatu ale i fylogenetickým (vývojovým) a genetickým příčinám. Z hlediska ohrožení je jedle bělokorá zařazena mezi vzácnější druhy vyžadující ochranu.

Jedlové dřevo je měkké, šedobílé, někdy i narůžovělé, bez jádra a bez pryskyřice.

Využití

Dřevo jedle má podobné technické vlastnosti jako smrkové, je však méně lesklé, hůře se hobluje a snadno šedne. Na vzduchu má malou odolnost vůči napadeni hmyzem či hnilobou, proto se doporučuje hlavně pro vnitřní použiti. V minulosti se z jedle vyráběly podpěry ve štolách. Po dřevu dubovém je nejodolnější pro použití ve vodě, a tak se jedlové kmeny používaly k vodním stavbám, na výrobu vodovodních rour, k výrobě šindelů a sudů, ale také člunů a lodních stožárů. Další využití má jedle jako vánoční stromek a ozdobná vánoční klest.