Smrk ztepilý

Smrk je naše původní stálozelená, rychle rostoucí jehličnatá dřevina, která dosahuje výšky až šedesáti metrů a dožívá se tří set až šesti set let. Nejvyšší smrk byl změřen v r. 1864 na Šumavě. Měl výšku 68,9 m, tloušťku 168 cm, věk 585 let a byl zdravý. Nejtlustší a zároveň s největším objemem byl zjištěn smrk v r. 1882, rovněž na Šumavě. Jeho výška byla 60 m, tloušťka 182 cm a objem 45 m3 při věku 422 let.

Kmen smrku je štíhlý až válcovitý, kůra je zpočátku světle hnědá, později šedá, šupinatá. S přibývajícím věkem se kůra mění ve spodní části kmene na rozpraskanou borku.

Kořenový systém smrku je plošný, povrchový čili mělkokořenný, bez hlavního kořene. Zvláštností kořenového systému smrku jsou chůdovité kořeny, které vznikají při růstu mladého smrku na trouchnivějícím pařezu nebo padlém kmenu.

Kvete v dubnu až červnu, samčí květy 2,5 cm dlouhé a žlutavě červené jsou umístěné obvykle ve střední části koruny. Samičí květy dlouhé asi 6 cm, vzpřímené, zelené nebo fialové barvy jsou umístěné v horní části koruny.

Smrk začíná plodit od 60 let a semenné roky se opakují po 4 až 5 letech. Šišky jsou různé velikosti od 8 do 20 cm a 3-4,5 cm široké. Na podzim prvního roku se otevřou a po vypadnutí semene odpadávají celé.

Smrk je naše nejdůležitější užitková dřevina, což ovlivnilo jeho zastoupení v našich lesích. Za posledních 200 let bylo díky hospodářským potřebám navýšeno jeho přirozené zastoupení v našich lesích pětkrát až na současných 53 procent. Vyskytuje se po celé České republice, nejvhodnější stanoviště pro smrk jsou chladnější horské a podhorské oblasti, rašelinné a spíše kyselé půdy s vyšší vlhkostí.

Využití

Ze všech našich dřevin má smrk nejlepší poměr mezi pevností dřeva a hustotou. To znamená, že na to, jak je smrk lehký, tak má vynikající pevnostní vlastnosti. Dřevo je bledě nažloutlé, bez jádra, je měkké, lehké, pružné a pevné, snadno opracovatelné. Používá se především jako dříví stavební, truhlářské, nástrojářské a jako surovina pro papírenský průmysl. Velmi ceněné je dřevo horských stromů s hustými rovnoměrnými letokruhy, tzv. dřevo rezonanční na výrobu hudebních nástrojů.