Historie výroby šumavských dětských hraček

Nejslavnějším šumavským výrobcem hraček byl tesařský mistr Franz Watzlawick, který v roce 1878 zakoupil u Rejštejna malou dřevařskou dílnu, kterou rozšířil na továrnu s názvem Bohemia Werke. Zpočátku se zde vyráběla pouze loukoťová kola a dětské kočárky, později i žebřinové vozy. Před první světovou válkou měl tento závod montážní dílny i ve Vídni, kde se montovaly součástky kočárků dodávané z továrny v Kašperských Horách. Mezi válkami se v továrně vyráběly dětské kočárky, kočárky pro panenky, tříkolky, koloběžky, dětská auta, dřevěné houpací i sedací hračky, dětské sáňky, lyže a dětský nábytek. Výrobky se prodávaly na celém území Čech. Značná pozornost byla věnována reklamě. V letech 1930–1931 vytvořil obsáhlý katalog fotografií výrobků továrny Bohemia Werke slavný Josef Seidel z Českého Krumlova. Katalogy i ceníky byly psány v českém i německém jazyce.

Po roce 1930 měla továrna zhruba 250 zaměstnanců a stala se tak největším průmyslovým podnikem města Kašperských Hor a celého okolí. Po druhé světové válce provoz továrny upadal, až postupem času zanikl a v provozu zůstala pouze pila. Po roce 1989 se jedna z nejslavnějších šumavských továren změnila v ruiny. Slavná tradice zanikla bez připomínky.

Dalším šumavským výrobcem byl Bohuslav Urbánek z Chlumu u Hartmanic. Ten založil v roce 1919 továrnu, kterou později nazval „Dřevoprůmysl Bohuslav Urbánek, Hartmanice Chlum, Šumava“. Kromě jiného sortimentu továrna produkovala i dřevěné soustružené figurky, které díky zvláštní samohybné konstrukci dovedly kráčet po nakloněné ploše. V letech 1923–1925 zájem o tyto hračky stoupal natolik, že se vyvážely do Anglie a do Ameriky. V této době začala továrna užívat ochrannou značku „TRADE MARK URB“. V době největšího rozkvětu zaměstnával závod přes 300 lidí a denně se tu vyrábělo až 10 000 těchto figurek. Továrna zanikla v roce 1948.